Redaksjonen:

Fata Morganas redaktører i arbeid.

Fata Morganas redaktører i arbeid.

Fata Morgana Forlag er stiftet av Brakkvald Erfjord Jr. i 1953 etter å ha arvet bøklingformuen til sin far som døde under mystiske omstendigheter.    

Fata Morgana Forlag er stiftet av Brakkvald Erfjord Jr. i 1953 etter å ha arvet bøklingformuen til sin far som døde under mystiske omstendigheter.